Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Barbórkowe spotkanie gornika z przedszkolakami

„Tam pod ziemią w ciemnym chodniku wielu pracuje dzielnych górników.
Ciężka to praca czarnego człowieka, dzwonią kilofy, pot z czoła ścieka.
Gdy nam słoneczko zagląda do domu, górnik pracuje w kopalni zmęczony.
Za czarny węgiel i za sól białą chwała górnikom dzielnym, wytrwałym!"

Dnia 3 grudnia 2019 roku odwiedził nasze przedszkole górnik. Opowiedział dzieciom o swojej pracy oraz o samej kopalni. Przedszkolaki dowiedziały się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca górnika, wzbudziło to wśród dzieci ogromne zainteresowanie. Galowy mundur górnika z czapką i pióropuszem bardzo się przedszkolakom podobał. Na koniec spotkania dzieci wręczyły gościowi album z rysunkami z okazji Dnia Górnika.