Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Cejco z życzeniami

19 listopada MUZEALNY TEATRZYK OBJAZDOWY przedstawił naszym dzieciom spektakl pt. „Cejco z życzeniami”. Spektakl zainspirowany został sztuką ustnego przekazywania folkloru przez gromkimi dawnych bajarzy. To było duże przeżycie dla dzieci, które aktywnie uczestnicząc w przebiegu akcji, obejrzały teatrzyk z ogromnym zainteresowaniem. Na koniec dzieci nagrodziły wykonawców gromkimi brawami.