Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Czyste powietrze wokół nas

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”. Podstawowym celem tego programu było wyposażenie w niezbędną wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz radzenia sobie w sytuacji, gdy inni palą w ich obecności. Dzieci z ochotą brały udział w zajęciach, aktywnie poszukiwały źródeł dymu podczas spaceru, a następnie przedstawiły swe obserwacje na pracach plastycznych.