Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Menu:

  • Kadra
motylke

Kadra

Marta Golik

mgr Marta Golik

  • Uniwersytet Łódzki - studia magisterskie, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
  • Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe w zakresie Edukacji Niezależnej, specjalizacja przedszkolna w pedagogice waldorfskiej.
  • Politechnika Krakowska - studia podyplomowe: Zarządzanie placówkami oświatowymi.
  • 26 letni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu.
Anna Kądziołka

mgr Anna Kądziołka

Lubię rozbudzać zaciekawienie i radość na twarzach dzieci organizując dla nich różnego typu zabawy ruchowe, muzyczne i dydaktyczne.

  • Pedagogika ogólna: Pedagogika rodzinna i społeczno-opiekuńcza, - studia magisterskie.
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii zajęciowej - studia podyplomowe.
Agnieszka Solawa – Hinc

Agnieszka Solawa – Hinc

Bardzo ważne jest dla mnie, aby dzieci w przedszkolu czuły się jak w domu, dlatego staram się budować atmosferę ciepła, swobody, spokoju oraz wzajemnego zaufania. Po przez wspólną zabawę, pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności oraz rozwijanie upodobań dzieci dbam o ich rozwój. Razem z nimi odkrywam piękność otaczającego nas świata.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - licencjat
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji Niezależnej, specjalizacja przedszkolna w pedagogice waldorfskiej.

mgr Małgorzata Sobczyk

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak.

Ważne miejsce w życiu dziecka zajmuje zabawa, zwłaszcza w wieku przedszkolnym odgrywa decydującą rolę w jego rozwoju. Kształtuje ona charakter dziecka, oraz wyrabia postawę do świata i ludzi.
Pracując z dziećmi staram się, aby zabawa towarzyszyła im każdego dnia i była dla nich źródłem radości.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - licencjat.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapia pedagogiczną - studia magisterskie.

Aneta Konopka

mgr Marzena Struzik-Wnęk

Moim zadaniem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka w zgodzie z jego własnym tempem. Mając na uwadze, że dzieci w wieku przedszkolnym najlepiej uczą się przez naśladowanie, wciąż staram się być dla nich dobrym przykładem. Niezmiernie cenię sobie możliwość patrzenia na świat ich oczami, a dostrzec można wtedy wokół wiele piękna. Wierzę, że nasz wspólnie spędzony czas w przedszkolu będzie owocował w przyszłości dobrą relacją ze światem w dorosłym życiu.

Pedagogika społeczno-opiekuńcza – studia licencjackie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapia pedagogiczną – studia uzupełniające magisterskie
Oligofrenopedagogika – w trakcie studiów podyplomowych

Joanna Wąsik

Joanna Wąsik

Moim zadaniem jest utrzymanie porządku w przedszkolu i w jego otoczeniu. Wymaga to wiele wysiłku, gdyż wokół 42 dzieci są zawsze pełne ręce roboty. Lubię swoją pracę, bo towarzystwo dzieci dodaje energii. Ważna jest też dobra atmosfera jaka panuje wśród personelu. Często pomagam moim koleżankom w opiece nad dziećmi a i zawsze mogę liczyć na ich wdzięczność.

Aneta Konopka

Aneta Konopka

W przedszkolu przygotowuję dla dzieci posiłki: śniadania, obiady i podwieczorki. Dbam, by były pożywne, smaczne i ładnie podane. Największą radością dla mnie jest to, że nawet największe niejadki wkrótce zaczynają pięknie jeść. Moje domowe obiadki są inspiracją dla wielu mam, które proszą o przepisy. Zdając sobie sprawę z tego jak ważne jest odżywianie małego dziecka, wkładam wiele wysiłku i serca w przygotowanie jedzenia dla przedszkolaków.

Grażyna Woźniak

Bardzo lubię dzieci i z wielką chęcią uczestniczę w ich edukacji. W mojej pracy każdego dnia na nowo odkrywam i rozwijam poprzez naukę i zabawę w małym człowieku jego umiejętności, zainteresowania i osobowość. Swoją cierpliwością, uśmiechem i wiedzą o małym człowieku wpieram jego codzienny rozwój. Obserwacja jak mały „człowiek” zmienia się w samodzielnego i zaradnego „człowieka” daje mi ogromnie dużo radości i satysfakcji. Radosny uśmiech na twarzy dziecka to największa nagroda za to co robię.

Akademia Rolnicza: studia magisterskie, kierunek: Ochrona Środowiska
Uniwersytet Pedagogiczny: studia podyplomowe, kierunek: Pedagogika przedszkolna z rytmiką.

Pracowałam w technikum jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.