Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Pożegnanie Zimy

ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO!

„Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno,
Dziś cię utopimy, bo nie chcemy zimy…”

Słowa tej piosenki towarzyszyły nam od rana. Zgodnie z ludowymi zwyczajami, związanymi z powitaniem wiosny, skonstruowaliśmy wcześniej kukłę Marzanny, by dziś ją utopić. Wyruszyliśmy zatem nad rzekę i wrzuciliśmy „słomianą piękność” do wody, by jak najszybciej odpłynęła daleko do morza…

Marzanno, Marzanno, odpływaj prosimy!
Nie chcemy już więcej żadnych śladów zimy!