Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Menu:

motylke

Niebieskie Tuptusie

Grupa „Niebieskie Tuptusie” liczy 24 dzieci: 13 chłopców i 11 dziewczynek. Grupa jest zróżnicowana wiekowo (wiek dzieci: od 2,5 – 6 lat). Z dziećmi pracują: p. Agnieszka Solawa-Hinc oraz p. Grażyna Woźniak. Nasza praca z dziećmi opiera się na rytmie dnia, tygodnia i roku. Miesięczne plany pracy wychowawczo - dydaktycznej opracowujemy w korelacji z podstawą programową oraz „Programem własnym przedszkola Tuptusie”. Założone cele edukacyjne w tym roku szkolnym to „Aktywny przedszkolak – zdrowy przedszkolak” oraz „Poznajemy przyrodę, uczymy się ją kochać, aby od najmłodszych lat dbać o nią”.

Każdy dzień w naszej grupie ma określone zajęcia:

Poniedziałek - lepienie z wosku lub masy plastycznej
Wtorek - malowanie
Środa - pieczenie bułeczek i chleba
Czwartek - eurytmia
Piątek - rysowanie na dowolny temat i robótki ręczne

Sześciolatki uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do nauki w szkole prowadzonych przez panią dyrektor.

W środę i czwartek dzieci (4, 5 i 6 letnie) uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego.

Działania dzieci powiązane są z rzeczywistą aktywnością. Dzieci wykonują prace, dostosowane do swoich możliwości: robótki ręczne („piłeczki”, robótki z wykorzystaniem patyczków, tkanie na krosnach, tkanie na kołach) oraz majsterkują, przy użyciu prostych narzędzi. Przede wszystkim jednak to zabawa jest podstawową formą aktywności; dzieci w zabawie nie tylko nabywają wiedzy, umiejętności i sprawności, ale co najważniejsze - czerpią z niej radość.