Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Rytm dnia - Tuptusie niebieskie

Godzina: Zajęcia:
7:00 – 8:15 Zabawy dowolne, robótki ręczne. Prowadzenie pracy obserwacyjnej, wyrównawczej, indywidualnej. Prace porządkowe w sali zabaw. Zabawy paluszkowe, ruchowe, wiersz i piosenka na powitanie dnia.
8:15 – 8:45 Zajęcia przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.
8:45 – 9:15 Przygotowanie do śniadania, mycie rąk, nakrywanie do stołów. Śniadanie. Mycie zębów. Swobodne rozchodzenie się do zabaw dowolnych.
9:15 – 10:20 Swobodne zabawy dzieci. Tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzania i zdobywania wiadomości i doświadczeń dzieci. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samo realizowanie się dzieci w różnych sytuacjach i formach. Opowieść ruchowa w formie korowodu.
10:20 – 10:45 Drugie śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10:45 – 12:20 Zabawy na powietrzu. Przygotowanie do obiadu; mycie rąk, nakrywanie do stołów.
12:20 – 12:30 Codzienna bajka lub teatrzyk stolikowy.
12:30 – 13:10 Obiad, mycie zębów i swobodne odchodzenie do zabaw dowolnych lub relaksu na materacykach.
13:10 – 14:45 Gry i zabawy inicjowane przez dzieci i nauczyciela, czytanie literatury, zabawy relaksujące. Przygotowanie do podwieczorku.
14:45 – 15:00 Podwieczorek
15:00 – 17:30 Zabawy i zajęcia w małych grupach. Obserwacja i praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci. W pogodne dni zabawy na świeżym powietrzu. (Od godz. 16:15 w grupie Tuptusie zielone)