Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Żegnaj zimo, witaj wiosno!

„Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno,
Dziś cię utopimy, bo nie chcemy zimy…”

Słowa tej piosenki towarzyszyły nam od rana. Zgodnie z ludowymi zwyczajami, związanymi z powitaniem wiosny, skonstruowaliśmy wcześniej kukłę Marzanny, by dziś ją utopić. Wyruszyliśmy zatem nad staw i wrzuciliśmy „słomianą piękność” do wody, by jak najszybciej odpłynęła daleko do morza… Po powrocie do przedszkola bawiliśmy przy piosence „Gaiczek zielony”.