Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Menu:

  • Adaptacja w przedszkolu
motyl-ptaki

Adaptacja w przedszkolu

Przedszkole jest instytucją, która wspiera rodzinę w opiece nad dzieckiem w czasie pracy rodziców. Udany start w przedszkolu ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Jeśli okres ten wiąże się z przyjemnymi przeżyciami wówczas dziecko jest radosne, ufne, pozytywnie nastawione do świata.

Pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu są najczęściej ogromnym stresem dla niego samego i jego rodziców. Małe dziecko jest mocno uzależnione od najbliższych osób, do tej pory większość czasu spędzało w towarzystwie rodziców, dziadków, mogło liczyć zawsze na ich pomoc i wsparcie. Idąc do przedszkola zostaje samo pośród obcych mu ludzi i tu z wielkim natężeniem może pojawić się lęk przed nowym, obcym środowiskiem, obcymi ludźmi. To nowe miejsce jest dla niego całkowicie niezrozumiałe, nie czuje się w nim bezpiecznie, otaczają go nieznane twarze, nie ma mamy, do której mogłoby się przytulić. Często boi się korzystać z obcej łazienki. Sytuację dziecka najczęściej pogarsza fakt, że jest ono mało samodzielne i nie radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi.

Mając to wszystko na uwadze warto dużo wcześniej pomyśleć o przygotowaniu dziecka do roli przedszkolaka i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym miejscu i pod opieką osób trzecich. Należy też zwrócić uwagę, na usamodzielnienie dziecka (w jedzeniu, ubieraniu, rozbieraniu, myciu rąk, korzystaniu z toalety) i zgłaszanie swoich potrzeb.

Proces adaptacyjny może przebiegać prawidłowo tylko dzięki ścisłej współpracy rodziców z przedszkolem. Ten wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przekroczenie progu przedszkolnego, zminimalizuje lęki.