Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Kilka słów o przedszkolu TUPTUSIE

"Tuptusie" to kameralne przedszkole o domowej atmosferze, w którym kładziemy nacisk na indywidualną pracę z dzieckiem. Tutaj dzieci znajdują miejsce i czas do rozwijania swojej twórczej fantazji i uczenia się trudnej sztuki bycia ze sobą nawzajem. Znajdują schronienie przed gwarem i pośpiechem dnia codziennego.

W ramach oferty edukacyjnej wysoko wykwalifikowani nauczyciele przedszkola realizują:

  • Podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN
  • Program zainspirowany pedagogiką waldorfską dostosowany do potrzeb współczesnego dziecka, oparty na idei harmonijnego rozwoju człowieka, gdzie rozwój fizyczny i emocjonalny jest równie ważny jak intelektualny. Program otwarty na indywidualność wychowanka, uczący twórczego rozwiązywania problemów, sprzyjający samodzielności w podejmowaniu decyzji, rozwijaniu talentów, uzdolnień i zainteresowań.
  • Przez cały pobyt w przedszkolu dziecko może mieć tego samego nauczyciela. Grupa dziecięca jest mieszana wiekowo, liczba około 20 dzieci w grupie.