Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Menu:

  • Kadra
skrzaty

Kadra

mgr Marta Golik

  • Uniwersytet Łódzki - studia magisterskie, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
  • Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe w zakresie Edukacji Niezależnej, specjalizacja przedszkolna w pedagogice waldorfskiej.
  • Politechnika Krakowska - studia podyplomowe: Zarządzanie placówkami oświatowymi.
  • 26 letni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu.

mgr Anna Kądziołka

Lubię rozbudzać zaciekawienie i radość na twarzach dzieci organizując dla nich różnego typu zabawy ruchowe, muzyczne i dydaktyczne.

  • Pedagogika ogólna: Pedagogika rodzinna i społeczno-opiekuńcza, - studia magisterskie.
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii zajęciowej - studia podyplomowe.

Agnieszka Solawa – Hinc

Bardzo ważne jest dla mnie, aby dzieci w przedszkolu czuły się jak w domu, dlatego staram się budować atmosferę ciepła, swobody, spokoju oraz wzajemnego zaufania. Po przez wspólną zabawę, pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności oraz rozwijanie upodobań dzieci dbam o ich rozwój. Razem z nimi odkrywam piękność otaczającego nas świata.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - licencjat
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji Niezależnej, specjalizacja przedszkolna w pedagogice waldorfskiej.
Akademia Ignatianum - studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w oświacie.

mgr Małgorzata Sobczyk

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak.

Ważne miejsce w życiu dziecka zajmuje zabawa, zwłaszcza w wieku przedszkolnym odgrywa decydującą rolę w jego rozwoju. Kształtuje ona charakter dziecka, oraz wyrabia postawę do świata i ludzi.
Pracując z dziećmi staram się, aby zabawa towarzyszyła im każdego dnia i była dla nich źródłem radości.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - licencjat.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapia pedagogiczną - studia magisterskie.

Joanna Wąsik

Moim zadaniem jest utrzymanie porządku w przedszkolu i w jego otoczeniu. Wymaga to wiele wysiłku, gdyż wokół 42 dzieci są zawsze pełne ręce roboty. Lubię swoją pracę, bo towarzystwo dzieci dodaje energii. Ważna jest też dobra atmosfera jaka panuje wśród personelu. Często pomagam moim koleżankom w opiece nad dziećmi a i zawsze mogę liczyć na ich wdzięczność.