Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Organizacja przedszkola

 • Przedszkole czynne jest od godziny 7:00 do 17:30

 • Rytm pracy odbywa się zgodnie z organizacją roku szkolnego ustalonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 • Przedszkole jest zamknięte:
  a) we wszystkie soboty
  b) dni ustawowo wolne od pracy
  c) 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  d) 31 grudnia - Sylwester
  e) drugi tydzień małopolskich ferii zimowych
  f) 1-31 sierpnia

 • W przerwach świątecznych i w tzw. „długich weekendach” dyżur (zapis na listę)

 • W przedszkolu prowadzone są dwie grupy mieszane wiekowo.

 • Ilość dzieci w grupie – około 20

 • Dla dzieci śpiących w ciągu dnia organizowany jest wypoczynek w godzinach 13:15-14:30