Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Autorska propozycja wychowania i edukacji przedszkolnej

Przedszkole "Tuptusie" jest z założenia kameralnym domowym przedszkolem, w którym kładzie się nacisk na indywidualne prowadzenie dziecka.

Dziecko w swoich radosnych bądź trudnych chwilach jest wspierane przez wysoko kwalifikowanych nauczycieli pedagogiki przedszkolnej posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

W swojej ofercie przedszkole oferuje zdrowe żywienie, przyrządzane smacznie
i estetycznie we własnej kuchni,
do czego dyrektor przedszkola przywiązuje dużą wagę.

Dzieci wychowują się w grupie zróżnicowanej wiekowo, dzięki czemu nabywają ważnych umiejętności społecznych jak odpowiedzialność, troskliwość, tolerancja, wyrozumiałość. Dzieje się to w sposób spontaniczny, naturalny, bez ingerencji nauczyciela. Młodsze dzieci mają na co dzień okazję obserwować i naśladować starsze od siebie. Wszyscy więc mogą uczyć się od siebie nawzajem.


Rodzicu! Twoje dziecko poprzez działanie dąży do poznawania świata.

W naszym przedszkolu dzieci znajdą miejsce i czas do rozwijania swojej twórczej fantazji i uczenia się trudnej sztuki bycia ze sobą nawzajem. Znajdą schronienie przed gwarem i pośpiechem dnia codziennego.

Podstawą pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w naszym przedszkolu są dwa elementy:

  • przykład i naśladowanie
  • rytm i powtarzanie

Naśladowanie jest w życiu małego dziecka dominującym sposobem poznawania świata i działania. Praca nauczyciela polega na dostarczaniu dziecku bogactwa wzorów dzięki którym rozwija ono swoją aktywność i zdobywa umiejętności.

Wystrój przedszkola, pastelowa kolorystyka wnętrz, jego atmosfera działa wyciszająco, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Wiele zabawek jest dziełem rąk nauczyciela (a może w przyszłości również rodziców). Wszystkie są bardzo proste, wykonane z naturalnych materiałów - ciepłe i miękkie lalki, koszyki pełne cudów: szyszek, kasztanów, korzeni, kamieni, drewnianych klocków, zwierząt - tak, aby pobudzały i wspomagały fantazję, nie krępowały inwencji, nie narzucały gotowego wzoru zabawy.

Zabawa jest najważniejszą działalnością dziecka w okresie do 7 roku życia, jest jego "zawodem". Podczas zabawy rozwija się wyobraźnia i fantazja, które w późniejszych latach zamienią się w twórczość i zdolność do podejmowania inicjatywy. Dlatego przedszkole nasze stwarza dziecku warunki i możliwość swobodnej, twórczej zabawy.

Jedną z podstawowych potrzeb dziecka jest potrzeba rytmu. Dotyczy ona nie tylko snu, zabawy i posiłków, ale także powtarzania ruchów i dźwięków. Poprzez wielokrotne, rytmiczne powtarzanie dziecko ćwiczy i rozwija zręczność i pamięć.


Wszystkie czynności w przedszkolu powtarzają się w stałym rytmie:

  • roku: pory roku, święta wrośnięte w naszą kulturową tradycję
  • tygodnia: każdy dzień ma swoje określone zajęcia
  • dnia: czynności o tych samych godzinach

Poprzez różnorodne zajęcia (pieczenie bułeczek, majsterkowanie, szycie, tkanie) i obchodzenie świąt związanych z obiegiem roku, dzieci wnikają w sens poszczególnych zajęć i czynności codziennego życia.

Umuzykalnienie i rozwój mowy wspierany jest poprzez proste przedstawienia, teatrzyki lalkowe wykonywane przez nauczycieli i dzieci, korowody, zabawy paluszkowe, śpiew, zabawy rytmiczne i ruchowe, pantomimę, codzienne opowiadanie bajek bądź baśni oraz przez naukę gry na dzwonkach dziecięcych (cymbałkach).

Ponadto prowadzone są zajęcia plastyczne: modelowanie w glinie lub w pszczelim wosku, rysowanie i malowanie (bez narzucania dziecku określonego tematu).

Tak więc w różnorodny, a jednocześnie odpowiedni dla wieku dziecka przedszkolnego sposób, wspiera się inteligencję i myślenie oraz rozwój artystyczny i manualny dzieci.

Przygotowanie do szkoły postrzegane jest w aspekcie osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej - rozwój motoryczny, koordynację pomiędzy prawą i lewą stroną, fizyczną dojrzałość, zaawansowanie wymiany uzębienia, rozwój emocjonalno-społeczny oraz sprawności poznawcze dziecka.

Jednym z najważniejszych elementów pracy przedszkola jest współpraca przedszkola z rodzicami i rodziców z nauczycielami. Nauczyciele przedszkola "Tuptusie" wychowują dzieci w stałym kontakcie i porozumieniu z rodzicami, co oznacza częste z nimi rozmowy o dzieciach i systematyczne spotkania.