Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Rytm dnia - Tuptusie niebieskie

Godzina: Zajęcia:

7:00 – 9:00
(7:00 - 8:00
- zabawa w grupie Zielonych Tuptusi)

Zabawy dowolne. Przygotowanie pomocy do zajęć.
Prowadzenie pracy obserwacyjnej, wyrównawczej, indywidualnej.
Prace porządkowe w sali zabaw.
Zabawy paluszkowe, ruchowe, wiersz i piosenka na powitanie dnia.
Prygotowanie do śniadania, mycie rąk, nakrywanie do stołów.

8:00 – 8:45
(dzieci 6 letnie)
Zajęcia przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.
9:00 - 10:30
Śniadanie. Mycie zębów.
Swobodne zabawy dzieci.
Tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia i zdobywania
wiadomości i doświadczeń dzieci.
Doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych
sytuacjach i formach.
10:30 - 11:00
Drugie śniadanie. Opowieść ruchowa w formie korowodu i muzykowanie.
11:00 - 12:30
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacery.
Codzienna bajka lub teatrzyk.
Przygotowanie do obiadu; mycie rąk, nakrywanie do stołów.
12;30 - 13:10
Obiad. Mycie zębów.
13:10 – 13:30 Odpoczynek w sali, śpiewanie kołysanek.
13:10 – 14:45 Zabawy swobodne dzieci, czytanie literatury, zabawy relaksacyjne, zabawy
paluszkowe. Robótki ręczne. Przygotowanie do podwieczorku.
 13:15 – 14:45 Odpoczynek najmłodszych dzieci.
14:45 – 15:00 Podwieczorek

15:00 – 17:30
(16:15 - 17:30
- zabawa w grupie Tuptusie zielone)

Zabawy i zajęcia w małych grupach. Obserwacja i praca indywidualna z dzieckiem.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
W pogodne dni – zabawy na świeżym powietrzu.