Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Rytm

Jedną z podstawowych potrzeb dziecka jest potrzeba rytmu. Dotyczy ona nie tylko snu, zabawy i posiłków, ale także powtarzania ruchów i dźwięków. Poprzez wielokrotne, rytmiczne powtarzanie dziecko ćwiczy i rozwija zręczność i pamięć.

Rytm w grupie "TUPTUSIE ZIELONE"

Rytm w grupie "TUPTUSIE NIEBIESKIE"

Oprócz realizowanego programu przedszkole organizuje:

  • codzienne wyjścia do ogrodu bądź na spacer

  • wycieczki,

  • uroczystości, święta,

  • urodziny dziecka,

  • teatrzyki, koncerty

  • edukację opartą o kontakt z muzeami, teatrami

dla rodziców:

  • zebrania, wykłady, wspólna artystyczna praca