Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Zapisy i opłaty

Zapisy do Prywatnego Przedszkola "Tuptusie" w Wieliczce prowadzone są przez cały rok w miarę wolnych miejsc.


  • Zapisy dokonywane są w terminie uzgodnionym telefonicznie z dyrektorem przedszkola
    tel. (012) 278-20-80

  • Rodzice proszeni są o złożenie karty zapisu dziecka w przedszkolu oraz spisanie umowy z dyrektorem.

  • Przy zapisie potrzebne są dowody osobiste rodziców.

  • Jednorazowo wpłaca się wpisowe, które wynosi 300 zł.

  • Nie wpłacenie wpisowego w umówionym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy.

  • Czesne w pełnej wysokości obowiązuje przez 11 miesięcy.

  • Czesne obejmuje pełną ofertę edukacyjną, artykuły higieniczne, papiernicze, plastyczne, opiekę logopedyczną, psychologiczną, naukę języka angielskiego, zajęcia eurytmiczne oraz koncerty umuzykalniające.

 

Miesięczne czesne 

Kwota miesięcznego czesnego wynosi: 505,00 zł

W ramach tej kwoty przewidziana jest pełna oferta edukacyjna, nauka języka angielskiego, zajęcia eurytmiczne, koncerty umuzykalniające, artykuły higieniczne, papiernicze, plastyczne, opieka psychologiczna i logopedyczna.


Koszt wyżywienia

Dzienna stawka wyżywienia wynosi: 8,50 zł

Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.