Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.

R.Gloton, C.Clero

Zielone Tuptusie

„Zielone Tuptusie” to grupa, w której jest 21 dzieci, 10 chłopców i 11 dziewczynek. W wieku od 2,5 roku do 6 lat. Najbardziej lubią zabawę swobodną w sali i ruch na świeżym powietrzu. W tym roku dołączyło do nas 7 nowych przedszkolaków. Jest też u nas jedno rodzeństwo, co umożliwia różnorodność wiekowa grupy. Grupa różnorodna wiekowo jest modelem wzorowanym na dużej rodzinie i jednocześnie wspierającym adaptację. Dzieci najmłodsze, będąc w takiej grupie, mają możliwość wzorowania się na starszych dzieciach: mogą patrzeć jak zaczynają zabawę, jak zachowują się podczas obiadu, w szatni czy w łazience. Funkcjonowanie w takiej grupie umożliwia dziecku doświadczanie różnorodnych i zmiennych ról społecznych przez kilka lat. Dziecko, dzięki obserwacji starszych, szybciej się adaptuje, szybciej poznaje zwyczaje grupy, co przekłada się na jego poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie. Dziećmi opiekują się trzy nauczycielki, pani Ania, pani Małgosia oraz pani Kasia. Bardzo dobrze przebiega współpraca z rodzicami, którzy szczególnie aktywnie uczestniczą w przygotowaniu świąt przedszkolnych oraz urodzin dzieci.

Przestronna sala, wyposażona w zabawki i sprzęty z naturalnych materiałów oraz zielony i bezpieczny ogród sprawiają, że pobyt dziecka w przedszkolu daje możliwość wszechstronnej aktywności. Dzieci mają też możliwość codziennie uczestniczyć w zajęciach wierszowano – muzycznych (korowody), plastycznych i ruchowych. Codziennie słuchają baśni lub oglądają teatrzyki stolikowe.

Sześciolatki uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do nauki w szkole prowadzonych przez panią dyrektor. W czwartki dzieci spotykają się z panem Jackiem, z którym bawią się podczas eurytmii a dwa razy w tygodniu poznają język angielski.