Program autorski

„Dorosły człowiek o tyle może być nauczycielem dziecka, o ile dziecko może być jego nauczycielem.”

R. Steiner

Pedagogika waldorfska

„Dorosły człowiek o tyle może być nauczycielem dziecka, o ile dziecko może być jego nauczycielem.”, R. Steiner, twórca pedagogiki waldorfskiej.

Steiner sformułował zasady swojej pedagogiki na przełomie XIX I XX wieku i zastosował je w szkole otwartej w 1919 roku w Stuttgarcie dla dzieci robotników, pracujących w zakładach tytoniowych Waldorf-Astoria, stąd wymienne nazwy pedagogiki: steinerowska/waldorfska.

Jakie elementy pedagogiki waldorfskiej wykorzystujemy głównie w naszym przedszkolu?

 • Bliskość i przyroda
  Pedagogika waldorfska w centrum stawia człowieka jako istotę powiązaną z innymi ludźmi i ze światem, stąd duży nacisk kładziemy na bliskość i jakość relacji oraz na kontakt z przyrodą. Tworzymy głębokie relacje z dziećmi i emocjonalne więzi ze światem, co stanowi fundament dla ich dalszego rozwoju.
 • Wszechstronny rozwój
  Skupiamy się na wszechstronnym rozwoju dzieci poprzez wzbudzanie i wspieranie ich kreatywności oraz działania praktyczne.  Nasi podopieczni poznają otaczającą ich rzeczywistość doświadczalnie pod troskliwym okiem opiekunów.
 • Zaangażowana codzienność
  Zapraszamy dzieci do różnorodnych zajęć takich jak wspólne gotowanie, sprzątanie czy majsterkowanie. Poprzez prace praktyczne dzieci mogą poczuć swoją sprawczość i nabrać pewności siebie. Oswojona w ten sposób codzienność i zaangażowanie w nią pomagają dzieciom poczuć się u nas jak w domu.
 • W naturalnym rytmie
  Istotną rolę w wychowaniu odgrywa rytm z jego przewidywalnością i cyklicznością wspierającymi poczucie bezpieczeństwa u dzieci. Mowa o rytmie natury, w którą wpisują się pory roku, o rytmie tradycji, a także o rytmie tygodnia i dni, które wyznaczają określone zajęcia.
 • Powtarzanie
  Poprzez powtarzalność spełniamy jedną z podstawowych potrzeb dziecka, jaką jest potrzeba rytmu. Dotyczy ona nie tylko snu, zabawy i posiłków, ale także powtarzania ruchów i dźwięków, dzięki którym dziecko ćwiczy i rozwija zręczność oraz pamięć.
 • Bez kar i nagród
  Nie stosujemy kar ani nagród.  Dzieci nie są poddawane presji konkursów, nie stawiamy im wymagań edukacyjnych. Dajemy każdemu podopiecznemu przestrzeń na zdobycie kolejnych umiejętności w swoim czasie.
 • Bez podręczników
  Nie korzystamy z tradycyjnych podręczników pomimo, że realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN. Nauczanie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Nasi pedagodzy sami kształtują program na podstawie wiedzy o rozwoju dziecka i obserwacji podopiecznych.
 • Kreatywność i sztuka
  Wspieramy umuzykalnienie i rozwój mowy poprzez proste przedstawienia, teatrzyki lalkowe wykonywane wspólnie przez nauczycieli i dzieci, a także korowody, zabawy paluszkowe, śpiew, zabawy rytmiczne i ruchowe, pantomimę, codzienne opowiadanie bajek bądź baśni oraz przez naukę gry na cymbałkach.

  Prowadzimy zajęcia plastyczne takie jak modelowanie w glinie lub w pszczelim wosku, rysowanie i malowanie, co istotne bez narzucania dziecku określonego tematu. Wspieramy w ten sposób inteligencję i samodzielne myślenie, a także kreatywność, rozwój artystyczny i manualny dzieci.

Porozumienie bez przemocy

Porozumienie bez przemocy to „to nasz naturalnie współodczuwający stan, jaki osiągamy, gdy przemoc ustąpiła już z naszego serca”, M. Rosenberg twórca PBP (ang. Nonviolent Communication, NVC).

Naszą komunikację opieramy na porozumieniu bez przemocy zwanym również „językiem serca”.

Jakie elementy PBP wykorzystujemy głównie w naszym przedszkolu?

 • Obserwacja
  Wchodząc w dialog obserwujemy naszych rozmówców, dzieci i dorosłych, ich zachowania i emocje, tak aby możliwie zidentyfikować potrzeby, które się za nimi kryją. Obserwujemy też własne reakcje i poddajemy je analizie pod kątem naszych własnych potrzeb i braków w danym momencie.
 • Potrzeby i uczucia
  Uczymy dzieci, w jaki sposób rozpoznawać i nazywać swoje potrzeby i uczucia. Poprzez kształtowanie samoświadomości budujemy fundament pod wrażliwe i empatyczne podejście do innych. Wpajamy szacunek do każdego w jego odmienności i w danej sytuacji życiowej.
 • Szczera komunikacja
  Staramy się szczerze mówić o naszych potrzebach. Stawiamy na bezpośrednią i klarowną komunikację. Te wartości przekazujemy dzieciom wskazując na odwagę bycia sobą i stawiania własnych granic, które najpierw pomagamy im odkryć.
 • Współczucie i porozumienia
  W komunikacji z dziećmi, rodzicami i sobą nawzajem opieramy się na porozumieniu współczującym. Stawiamy na empatyczny dialog, który w każdej sytuacji dąży do porozumienia. Tego szacunku i wspólnego szukania rozwiązań uczymy naszych podopiecznych.

Rodzicielstwo bliskości

„Rodzicielstwo bliskości to taki styl opieki, który wydobywa najlepsze zarówno z dziecka, jak i z jego rodziców”, W. i M. Sears, twórcy koncepcji rodzicielstwem bliskości.

Jakie elementy rodzicielstwa bliskości wykorzystujemy głównie w naszym przedszkolu?

 • Głębokie relacje oparte na bliskości
  Z naszymi podopiecznymi budujemy głębokie relacje, czemu służą niewielkie grupy i domowy, kameralny klimat przedszkola. Wiemy, że zdrowe przywiązanie stanowi fundament dla późniejszego funkcjonowania młodego człowieka i owocuje w całym jego dorosłym życiu.
 • Szacunek do siebie i innych
  Wpajamy dzieciom dbałość o własne potrzeby, a także empatyczne podejście do potrzeb innych opierając nasze wychowanie na porozumieniu bez przemocy. W ten sposób wzmacniamy poczucie własnej wartości u dzieci, a także ich współczucie i umiejętności porozumiewania się nastawione na poszukiwanie wspólnych rozwiązań.
 • Budowanie wewnętrznej motywacji
  Nie stosujemy kar ani nagród w naszej pracy z dziećmi, przez co wzbudzamy ich najgłębszą motywację. W bezpiecznym środowisku pełnym zrozumienia i szacunku dzieci odkrywają siebie, uczą się empatii i wyrozumiałości. Towarzyszymy dzieciom zamiast nadmiernie ingerować w ich rozwój.
 • Rozwój samodzielności i kreatywności
  Staramy się na bieżąco zaspakajać potrzeby naszych podopiecznych. Wiemy, że dzięki temu w przyszłości lepiej poradzą sobie ze stresem i będą bardziej samodzielne. W bezpiecznym otoczeniu kształtują swoją otwartość na poznawanie świata i popełnianie błędów. Stają się przez to bardziej twórcze i kreatywne.
 • Budowanie relacji z rodzicami
  Budujemy trwałe relacje z rodzicami naszych podopiecznych kształtując wokół przedszkola społeczność, którą łączą wspólne wartości. Rodzice chętnie angażują się w podejmowane inicjatywy. Dzięki więziom z opiekunami wzajemnie wspierają się dla optymalnego rozwoju dziecka.

Prywatne
Przedszkole „Tuptusie”

ul. Limanowskiego 26,
32-020 Wieliczka 

Masz pytania?
Napisz do nas !

TUPTUSIE © 2022   |   Design and coding by Brandobry